scroll

Kennisbank

Met MOS haalt u de kracht van kennis in huis

Lees hier alle vraagstukken die door ons zijn behandeld

MOS HRM & Loonadvies: Personeel over de grens, wat zijn de aandachtspunten?

maart 29, 2024

Ondernemingen breiden steeds vaker en eenvoudiger uit naar het buitenland. Je krijgt te maken met personeel in het buitenland of juist Nederlands personeel dat naar het buitenland gaat om daar te werken. Hoewel het voor de hand ligt om het Nederlandse arbeidsrecht van toepassing te verklaren, moet je er ook rekening mee houden dat dit niet altijd juist is. In het kort een aantal aandachtspunten en valkuilen bij het tewerkstellen van personeel in het buitenland.

1. Arbeidsrecht

Ook al is er sprake van een Nederlandse onderneming dan wil dit niet zeggen dat zonder meer het Nederlandse arbeidsrecht van toepassing is. Er dient ook rekening gehouden te worden met de arbeidsrechtelijke bepalingen van het andere land. Hoofdregel is dat samen met de werknemer bepaald wordt welk arbeidsrecht van toepassing is en dat dit wordt vastgelegd in de arbeids-overeenkomst.
Let op: deze keuze mag nooit tot gevolg hebben dat de werknemer bescherming verliest die er anders wel was geweest, als er geen rechtskeuze was gemaakt.

2. Belastingen

Een werkgever met personeel in het buitenland, moet zich doorgaans ook in dat land registreren voor de afdracht van belastingen. De werknemer dient vaak in het woonland en in het werkland belastingaangifte te doen. Het belastingverdrag tussen beide landen bepaalt welk land uiteindelijk heffingsbevoegd is over de inkomsten.
Let op: als er werknemers in meerdere landen actief zijn, dan betekent dit dat in ieder land een registratie moet plaatsvinden.

3. Sociale zekerheid

Een werknemer kan maar in één land sociaal verzekerd zijn.Hoofdregel is dat men verzekerd is in het land waar men werkt. Hierop zijn ook uitzonderingen van toepassing: bijvoorbeeld wanneer de werknemer ook tenminste voor 25% werkzaam is in het woonland.
Let op: als de werknemer in het andere land sociaal verzekerd is, kan dit leiden tot een registratie- en afdrachtplicht. Waar in Nederland premies gemaximeerd zijn, hoeft dit in een ander land niet zo te zijn.

4. Pensioen

Werken in het buitenland kan gevolgen hebben voor de Nederlandse pensioenregeling. Niet iedere pensioenregeling of pensioenfonds gaat hier op dezelfde wijze mee om.De ene regeling kan de buitenlandse werknemers uitzonderen, terwijl een andere regeling deze werknemers juist wel toestaat.
Let op: bespreek met de werknemers die in het buitenland (gaan) werken de gevolgen voor hun pensioenopbouw en op welke wijze zij wel of niet gecompenseerd (kunnen) worden.

Voor de praktijk / Wat kunnen wij voor jou doen?

In dit artikel hebben we enkele aandachtspunten benoemd bij het werken over de grens. Daarnaast kunnen ook andere aspecten een rol spelen, afhankelijk van het land waar gewerkt wordt. In voorkomende gevallen kan het nodig zijn om fiscale en juridische zaken af te stemmen met adviseurs in het buitenland.

Meer informatie? Advies?

Wij helpen je graag om de gevolgen van werken over de grens in kaart te brengen en aan te geven waar je op moet letten. Neem hiervoor contact op met ons onze belastingadviseurs (fiscaal@mosaccountants.nl).

 

Met MOS deelt u de kracht van kennis op uw tijdlijn. Verras een collega ondernemer en deel dit behandelde vraagstuk!

LinkedIn

LAATSTE BERICHTEN

LAATSTE BERICHTEN

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

* verplicht veld