scroll

Kennisbank

Met MOS haalt u de kracht van kennis in huis

Lees hier alle vraagstukken die door ons zijn behandeld

MOS Fiscaal: Opgaaf UBD voor het jaar 2022 en 2023 bij btw-verlegd!

maart 29, 2024

Algemeen

Eerder informeerden wij u al dat u een opgaaf UBD moest doen als u in 2023 betalingen deed aan natuurlijke personen die niet bij u in dienstbetrekking waren, tenzij door hen een factuur met btw aan u was uitgereikt. Onlangs werd bekend dat u in zogenaamde btw-verlegd situaties voor het jaar 2022 misschien toch alsnog in actie moet komen en een opgaaf UBD moet doen.

Een Opgaaf UBD is verplicht

Opgaaf UBD staat voor opgaaf uitbetaling bedragen aan derden. Deze verplichting voor onder meer ondernemers die inhoudingsplichtig zijn voor de loonbelasting (dus werknemers in dienst hebben) geldt vanaf het jaar 2022. De opgaaf UBD voor het jaar 2022 moest in principe uiterlijk 31 januari 2023 gedaan worden. Voor de opgaaf UBD voor het jaar 2023 gold 31 januari 2024 als uiterste termijn.

Uitzonderingen

Bij de opgaaf UBD gaat het om het verplicht doorgeven aan de belastingdienst van aan natuurlijke personen betaalde bedragen. Dit doorgeven hoeft onder meer niet als deze natuurlijke personen bij u in dienstbetrekking zijn.
Een andere uitzondering is als deze natuurlijke personen een factuur aan u uitreiken met btw.
Let op! De opgaaf UBD geldt ook als de natuurlijke persoon een ondernemer is en bijvoorbeeld een inschrijving heeft in de Kamer van Koophandel.
Het gaat erom dat het een betaling betreft aan een natuurlijke persoon die aan u geen factuur of een factuur zonder btw uitreikt.

Wat is een factuur met en zonder btw?
Over de vraag wat een factuur is met of zonder btw bestond in 2023 veel onduidelijkheid. Lange tijd werd gedacht dat een factuur met btw-verlegd door de belastingdienst gezien werd als een factuur met BTW. Eind 2023, begin 2024 werd pas echt duidelijk dat de belastingdienst hier anders over dacht. Een factuur met btw-verlegd is naar de mening van de belastingdienst een factuur zonder btw.

Opgaaf UBD voor btw-verlegd 2023

Dit betekent dat u voor betalingen in 2023 aan natuurlijke personen die aan u een factuur uitreikten met btw-verlegd uiterlijk 31 januari 2024 een opgaaf UBD had moeten doen.

Opgaaf UBD voor btw-verlegd 2022

Deed u in 2022 betalingen aan natuurlijke personen die aan u een factuur uitreikten met daarop btw-verlegd? Dan had u eigenlijk uiterlijk 31 januari 2023 een opgaaf UBD moeten doen. Op dat moment was er echter nog helemaal niet duidelijk dat deze verplichting ook hiervoor bestond. De hoop was dat de belastingdienst zou goedkeuren dat deze opgaaf UBD achterwege kan blijven. Helaas is dat niet het geval. U moet daarom alsnog, ook voor het jaar 2022, een opgaaf UBD doen voor deze situaties.

Welke gegevens moeten worden aangeleverd bij de belastingdienst?
Naast de uitbetaalde bedragen zelf moet u ook de volgende gegevens registreren en aanleveren:

  • Het bedrag dat u uitbetaalt.
  • De datum waarop u uitbetaalt.
  • Burgerservicenummer.
  • Naam, geboortedatum, adres.

 Boetes

Als de opgaven UBD niet worden gedaan kan de belastingdienst een boete van € 10.300,- (2024)
opleggen.

Maatwerkafspraken met de belastingdienst

De belastingdienst heeft aangegeven dat het mogelijk is om maatwerkafspraken met maken over de afwerking van de nog te indienen opgaven UBD over de jaren 2022 en 2023.

Voor de praktijk

Ter voorkoming van boetes is het verstandig om de aanvullende opgaven UBD 2022 en 2023 zo
spoedig mogelijke in te dienen bij de belastingdienst.

Optie 1: U dient zelf de aanvullende opgaven UBD 2022 en 2023 in bij de belastingdienst.
Optie 2: MOS gaat de aanvullende opgaven UBD 2022 en 2023 in samenspraak met u indienen bij de
belastingdienst.

Meer informatie / Advies

Wil je meer informatie of advies over de indiening van de aanvullende opgaven UBD neem dan contact op met uw relatiebeheerder.

Met MOS deelt u de kracht van kennis op uw tijdlijn. Verras een collega ondernemer en deel dit behandelde vraagstuk!

LinkedIn

LAATSTE BERICHTEN

LAATSTE BERICHTEN

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

* verplicht veld