scroll

Kennisbank

Met MOS haalt u de kracht van kennis in huis

Lees hier alle vraagstukken die door ons zijn behandeld

Salariseisen kennismigranten hoger in 2020

december 18, 2019

Het minimumsalaris dat een kennismigrant moet verdienen om in Nederland te mogen werken, wordt per 1 januari 2020 met 2,49% verhoogd. Deze minimumeis geldt voor werknemers van buiten de Europese Unie.

Bedragen per 1 januari 2020

Als u als werkgever een kennismigrant wilt aannemen in uw bedrijf, gelden de volgende minimumsalarissen per maand:

  2019  2020 
Jonger dan 30 jaar  € 3.299 € 3.381
30 jaar en ouder € 4.500 € 4.612
Recent in Nederland afgestudeerd € 2.364 € 2.423
Houders van een Blauwe kaart € 5.272 € 5.403

BedrijfDe bedragen zijn brutobedragen exclusief 8% vakantiegeld en gelden voor aanvragen van een verblijfsvergunning die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ontvangt op of na 1 januari 2020. Deze gelden overigens ook voor werknemers met een verlengde verblijfsvergunning. De bedragen worden jaarlijks verhoogd.

Uitsluitend loon in geld telt

Bij de beoordeling wordt uitsluitend gekeken naar het loon in geld. Het gaat daarbij om het contractueel vastgestelde brutoloon, zonder vakantietoeslag. De waarde van niet in geld uitgekeerd loon en de waarde van onzekere loonbestanddelen, zoals overwerkvergoedingen, fooien en uitkeringen uit fondsen, worden niet meegeteld. Vergoedingen en toeslagen mogen wél worden meegerekend als deze gegarandeerd en structureel elke maand worden uitbetaald. Een vaste toeslag die contractueel is vastgelegd, zoals een dertiende maand of vaste eindejaarsuitkering, mag alleen bij het brutoloon worden meegeteld als deze ook daadwerkelijk maandelijks wordt uitbetaald.

Bent u erkend referent?

U moet als werkgever een door de IND erkend referent zijn om een kennismigrant naar Nederland te kunnen halen. Van een kennismigrant is sprake als u een werknemer van buiten de Europese Unie in dienst neemt vanwege zijn technische of wetenschappelijke kennis. Als u erkend referent bent, heeft u als werkgever een bepaalde informatie-, administratie- en zorgplicht en wordt uw organisatie opgenomen in het openbaar register erkende referenten. 

Met MOS deelt u de kracht van kennis op uw tijdlijn. Verras een collega ondernemer en deel dit behandelde vraagstuk!

LinkedIn

LAATSTE BERICHTEN

LAATSTE BERICHTEN

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

* verplicht veld