scroll

Welkom

Privacy- en cookieverklaring van MOS accountants & adviseurs

MOS accountants & adviseurs, gevestigd aan Hoevestein 2 4903 SC Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van het contactformulier via ‘Contact’ op www.mosaccountants.nl laat u uw (persoons)gegevens bij MOS accountants & adviseurs achter. Op de webpagina ‘Contact’ vragen wij u (ten minste) uw naam en telefoonnummer in te vullen. Voornoemde gegevens worden gevraagd met het doel om contact met u te kunnen opnemen.

Indien u zich via de website van MOS accountants & adviseurs inschrijft voor een nieuwsbrief, vraagt MOS accountants & adviseurs uw e-mailadres om u nieuwsbrieven te kunnen sturen. Deze gegevens kan MOS accountants & adviseurs tevens verwerken voor marketingdoeleinden, indien u hiervoor toestemming geeft.

Indien u op een vacature reageert en uw cv meestuurt, zal MOS accountants & adviseurs deze gegevens verwerken voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure en voor recruitmentdoeleinden. MOS accountants & adviseurs verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij MOS accountants & adviseurs daartoe op grond van de wet is verplicht, dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst.

Doeleinden verwerking

MOS accountants & adviseurs verwerkt slechts persoonsgegevens wanneer hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Bij MOS accountants & adviseurs zijn de volgende wettelijke grondslagen aanwezig:

  • Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst. Hierbij kan gedacht worden aan de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een opdracht- of arbeidsovereenkomst.
  • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht.
  • Noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen. Hierbij kunt u denken aan recruitmentwerkzaamheden, direct marketing en het analyseren en verbeteren van de dienstverlening.
  • Met ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene(n). Hierbij kunt u denken aan het verzenden van nieuwsbrieven en andere mailings en het plaatsen van foto’s. Toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan MOS accountants & adviseurs stelt.

Delen van persoonsgegevens met derden

MOS accountants & adviseurs verstrekt persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

MOS accountants & adviseurs bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Cookies en passieve tracking

MOS accountants & adviseurs maakt gebruik van cookies. Een “cookie” is een gegevenselement dat naar uw browser kan worden verzonden. Uw browser kan het dan op uw systeem opslaan op basis van de voorkeuren die u in uw browser hebt ingesteld. Cookies verzamelen informatie over uw besturingssysteem, inclusief, maar niet beperkt tot, browsertype en Internet Protocol (IP) -adres.

MOS accountants & adviseurs gebruikt cookies om:

  • de website geschikt te maken voor uw interesses;
  • de basisfunctionaliteit van de website goed te laten werken;
  • gebruikersstatistieken te genereren op een anonieme basis om de website meer gebruikersvriendelijk te maken.

MOS accountants & adviseurs gebruikt deze informatie om het verkeer op de website te analyseren, om zowel de paginaweergaven als de tijdsduur op elke pagina te bekijken en u beter van dienst te zijn wanneer u terugkeert naar de website. Het is niet de bedoeling dergelijke informatie te gebruiken om een gebruiker persoonlijk te identificeren. De informatie wordt verzameld in een geaggregeerde en anonieme vorm. U hebt de mogelijkheid om uw internetbrowser te configureren om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u deze accepteert. Verder heeft u de mogelijkheid om alle cookies te blokkeren. U dient er echter rekening mee te houden dat als u cookies weigert of anderszins blokkeert, u mogelijk niet alle beschikbare functies op de website kunt gebruiken. Bepaalde onderdelen van de website kunnen niet werken als u cookies blokkeert.

Social media

Via deze website kunt u ook social media benaderen, zoals LinkedIn en Facebook. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen als u via deze website doorverwezen wordt. Wij hebben hierop geen invloed. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van LinkedIn en Facebook.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, bij onjuistheden te corrigeren of in bepaalde gevallen te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MOS accountants & adviseurs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@mosaccountants.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. MOS accountants & adviseurs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MOS accountants & adviseurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@mosaccountants.nl