scroll

Kennisbank

Met MOS haalt u de kracht van kennis in huis

Lees hier alle vraagstukken die door ons zijn behandeld

MOS Tijd voor Later: Een schenking ontvangen, wat nu?

april 25, 2023

Heb je een schenking ontvangen, dan moet je daar in sommige gevallen ook aangifte schenkbelasting voor doen.

Schenkbelasting MOS Accountants & Adviseurs

Voor welke schenkingen moet aangifte schenkbelasting worden gedaan?

Of je aangifte schenkbelasting moet doen, hangt van een aantal facturen af:

  • Wie heeft de schenking gedaan?
  • En welk bedrag is geschonken?

Wanneer ouders een schenking doen, en de totale waarde is hoger dan de reguliere vrijstelling van € 6.035 (vrijstelling in 2023), dan moet er een aangifte gedaan worden.

Wanneer iemand anders dan een ouder de schenking doet, geldt een vrijstelling van € 2.418 (vrijstelling in 2023). Wordt van deze persoon een schenking met een totale waarde hoger dan € 2.418 ontvangen, dan moet hiervoor een aangifte worden gedaan.

Termijn voor het doen van aangifte

Op ieder moment gedurende het jaar waarin je de schenking hebt ontvangen kun

je aangifte schenkbelasting doen. De uiterste termijn om aangifte te doen is vóór

1 maart van het volgende jaar. De aangifte kan zowel op papier of digitaal gedaan worden. Mocht het niet lukken om tijdig aangifte schenkbelasting te doen, dan kan maximaal 5 maanden uitstel worden gevraagd, tot uiterlijk 1 augustus na het jaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden.

Naar aanleiding van de aangifte schenkbelasting legt de Belastingdienst een aanslag op. De verschuldigde schenkbelasting moet binnen 8 weken na de dagtekening van de aanslag zijn voldaan. Deze termijn staat ook op het aanslagbiljet vermeld.

Bijzondere schenkingen (woning, dure studie, eenmalige hoge schenking)

Heb je een bijzondere schenking ontvangen, zoals een schenking voor de woning of voor een dure studie? Dan gelden hiervoor aanvullende speciale regels.

Op de eerste plaats moet er een aangifte worden gedaan op de wijze zoals beschreven. In de aangifte kan een beroep op de bijzondere vrijstelling worden gedaan.

Voor de schenking voor de eigen woning geldt een bestedingsperiode: uiterlijk in het tweede kalenderjaar na de schenking moet de schenking zijn besteed aan de eigen woning. Heb je niet kunnen voldoen aan deze voorwaarde, dan moet je dit melden bij de Belastingdienst. Deze melding moet uiterlijk op 31 mei na het laatste kalenderjaar zijn gedaan. Over het bedrag dat niet is gebruikt voor de woning moet alsnog schenkbelasting worden betaald.

Eenmalig kunnen ouders elk kind (tussen 18 en 40 jaar) eenmalig een hoge schenking van € 28.947, – (2023) belastingvrij doen. Ook voor deze schenking moet er een aangifte schenkbelasting worden gedaan.

Vragen? Meer info?

Wil je meer informatie, of hulp bij het opstellen van een aangifte schenkbelasting, neem dan contact op met onze belastingadviseurs (fiscaal@mosaccountants.nl). 

 

Met MOS deelt u de kracht van kennis op uw tijdlijn. Verras een collega ondernemer en deel dit behandelde vraagstuk!

LinkedIn

LAATSTE BERICHTEN

LAATSTE BERICHTEN

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

* verplicht veld