scroll

Kennisbank

Met MOS haalt u de kracht van kennis in huis

Lees hier alle vraagstukken die door ons zijn behandeld

MOS HRM & Loonadvies: De werkgever overlijdt, wat betekent dit voor het personeel?

augustus 3, 2023

Als een ondernemer komt te overlijden, eindigt de onderneming niet van rechtswege. Het is aan de erfgenamen om de keuze te maken of zij de onderneming willen voortzetten. Hierbij is de rechtsvorm waarin de onderneming wordt uitgeoefend niet van belang, zowel bij een eenmanszaak als bij een rechtspersoon kan dit moment zich voordoen.

Heeft de ondernemer personeel in dienst, dan eindigen deze arbeidscontracten niet direct bij overlijden van de werkgever. Het personeel komt in dienst bij de erfgenamen van de ondernemer. Wensen de erfgenamen de onderneming niet voort te zetten, dan rust op hen de verplichting om de beëindiging van het dienstverband met de werknemer correct af te handelen.

Beëindigingsprocedure

Het komt voor dat in het arbeidscontract vooraf wordt overeengekomen dat het contract eindigt bij overlijden van de werkgever. Hiermee kun je als werkgever je erfgenamen helpen wanneer je onverwacht komt te overlijden.

Maar deze bepaling mag alleen worden opgenomen wanneer de onderneming in de vorm van een eenmanszaak wordt uitgeoefend. Niet bij andere ondernemings-vormen zoals een maatschap of een VOF, of bij een rechtspersoon zoals een BV

Staat deze bepaling niet in het contract, dan gaat het arbeidscontract van rechtswege over op de erfgenamen van de werkgever. Wordt de onderneming niet voortgezet, dan dienen de erfgenamen het beëindigingsproces in gang te zetten. Dit kan op 2 manieren:

 

  • Beëindiging via een toestemmingsprocedure bij het UWV (ontslag om bedrijfseconomische redenen)

De werknemer houdt recht op een transitievergoeding vanwege de beëindiging van het arbeidscontract. Deze vergoeding komt voor rekening van de erfgenamen. Wel bestaat recht op compensatie vanuit het UWV. Deze tegemoetkoming geldt voor werkgevers met maximaal 25 personeelsleden.

Deze compensatie moet binnen 12 maanden na overlijden zijn aangevraagd, waarbij uitbetaling plaatsvindt binnen 9 maanden na de aanvraag.

 

  • Beëindiging van het contract met wederzijds goedvinden.

De werknemer houdt recht op een transitievergoeding die door de erfgenamen betaald moet worden. De erfgenamen hebben echter geen recht op compensatie van de transitievergoeding, omdat dit een ontslag zonder tussen komst van het UWV betreft.

 

Contract voor bepaalde tijd

Is het personeel werkzaam op basis van een contract voor bepaalde tijd, dan eindigen deze contracten van rechtswege bij het bereiken van de einddatum van het contract.

Afhankelijk van de einddatum kan besloten worden het contract uit te laten lopen. Aandachtspunt voor de erfgenamen is dat tijdig een aanzegbrief wordt verstuurd aan de werknemer waarin kenbaar gemaakt wordt dat er geen verlenging plaats zal vinden. Ligt de einddatum van het contract wat verder weg, dan kan de overeenkomst met toestemming van het UWV worden opgezegd (ontslag om bedrijfseconomische redenen).

 

Meer informatie

Wil je meer informatie over de gevolgen voor het personeel wanneer jij komt te overlijden, neem dan contact op met een van onze loonadviseurs of onze belastingadviseurs, fiscaal@mosaccountants.nl

 

 

Met MOS deelt u de kracht van kennis op uw tijdlijn. Verras een collega ondernemer en deel dit behandelde vraagstuk!

LinkedIn

LAATSTE BERICHTEN

LAATSTE BERICHTEN

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

* verplicht veld