scroll

Kennisbank

Met MOS haalt u de kracht van kennis in huis

Lees hier alle vraagstukken die door ons zijn behandeld

MOS Advies: Hoofdlijnenakkoord 2024 van het verwachte nieuwe Kabinet

mei 28, 2024

PVV, VVD, NSC en BBB hebben op 16 mei 2024 een hoofdlijnenakkoord gesloten. Hoewel dit een akkoord op hoofdlijnen is dat nog moet leiden tot een regeerakkoord, kunnen hieruit wel al diverse concrete – en nog nader uit te werken – fiscale maatregelen ontleend worden.

De beroepsvereniging (het RB) waarbij de belastingadviseurs van MOS zijn aangesloten heeft haar mening gegeven over het hoofdlijnenakkoord.

Het Register Belastingadviseurs (RB) is na eerste lezing van het Hoofdlijnenakkoord 2024 positief over het feit dat daarin ondernemerschap sterk wordt aangemoedigd. Ook het idee dat meer werken moet lonen wordt door het RB erkend en bevestigd.

Het Hoofdlijnenakkoord 2024 bevat maatregelen die in meer of mindere mate invloed hebben op de fiscale druk. Positief vindt het RB de intentie om werkenden minder belasting te laten betalen. Daarmee wordt aangehaakt bij het adagium om meer werken meer te laten lonen dan nu het geval is door lastenverlichting op arbeid en verlaging van de marginale belastingdruk voor burgers. In dit kader wordt wetgeving voorbereid voor een hervorming van het toeslagen- en belastingstelsel. Het RB pleitte daar al eerder voor en is blij dat deze langgekoesterde wens wordt opgepakt. De mogelijkheid een extra schijf toe te voegen in de inkomstenbelasting maakt daarvan onderdeel uit. “Dit is een uitgangspunt dat onze goedkeuring zeker kan wegdragen”, aldus Sylvester Schenk, fiscaal directeur van het RB.

“Ook het idee om het ondernemerschap aan te moedigen door bijvoorbeeld het belastingtarief voor directeuren en grootaandeelhouders in box 2 terug te brengen van 33 naar 31 procent en het ongedaan maken van de verlaging van de mkb-winstvrijstelling wordt door ons al langer bepleit”, aldus Schenk. Ook de expliciete wens om voor kleine ondernemers de administratieve regeldruk te verlagen kan op steun van het RB rekenen.

Belangrijk voor het RB is de verdere uitwerking van het box 3 dossier. Het Hoofdlijnenakkoord zegt daarover dat er 100 miljoen wordt gereserveerd voor het verlagen van het tarief in box 3. Het RB bepleit een integrale benadering van dit belangrijke dossier waarbij de acute en structurele problemen met voorrang worden behandeld. Denk daarbij aan het verwachte arrest van de Hoge Raad later dit jaar, de huidige ICT-problemen bij de Belastingdienst en de benodigde personele capaciteit.

Opvallend is verder ook, aldus het RB, dat de agrarische sector niet wordt vergeten. De landbouwvrijstelling blijft en de intentie om de accijns op brandstof (de herinvoering van de zogenaamde ‘rode diesel’) te verlagen dragen daaraan bij.

Nadere uitwerking van de hoofdlijnen

“Van groot belang zal de verdere uitwerking van dit Hoofdlijnenakkoord zijn”, sluit Schenk af. “Veel voorstellen moeten verder uitgewerkt worden om een finaal oordeel te geven over de impact van de diverse maatregelen. Wij zullen het verdere verloop van de uitwerking van dit akkoord nauwlettend blijven volgen en waar nodig onze kennis aandragen om tot kwalitatief goede en werkbare wetgeving te komen. Een en ander laat onverlet dat we positief staan tegenover de genoemde uitgangspunten.”

Voor de praktijk / MOS Advies

  • Het is afwachten hoe de voorstellen van uit hoofdlijnenakkoord concreet uitgewerkt gaan worden. We kijken hierbij ook naar de (fiscale) maatregelen die in de Miljoenennota in september a.s. worden gepresenteerd.
  • Als je plannen hebt voor belangrijke investeringen is het raadzaam om de diverse mogelijke scenario’s te bekijken op basis van verwachte fiscale maatregelen in de komende periode.
  • Kijk ook eens op site van het RB.
  • Het hele hoofdlijnenakkoord kan je hier nalezen.

Meer informatie? Advies?

Wil je meer informatie of advies over het hoofdlijnenakkoord neem dan contact met onze belastingadviseurs, (fiscaal@mosaccountants.nl).

Met MOS deelt u de kracht van kennis op uw tijdlijn. Verras een collega ondernemer en deel dit behandelde vraagstuk!

LinkedIn

LAATSTE BERICHTEN

LAATSTE BERICHTEN

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

* verplicht veld