scroll

MOS Accountants & Adviseurs

Klachtenformulier

Wij helpen u graag verder

Vul onderstaand formulier zo goed mogelijk in voor een snelle en zorgvuldige afhandeling.

Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven: wat is de aard en omvang van het probleem, wat en/of wie betreft het? Hoe lang speelt het al; heeft het zich één of meerdere keren voorgedaan?