november 2019

Ondernemers kunnen verschillende manieren bedenken om klanten aan zich te binden. Bijvoorbeeld door gratis zegels te verstrekken die later tegen geld ingewisseld kunnen worden. Ander voorbeeld is het gratis weggeven van een artikel aan de klant wanneer die zich voor een bepaalde periode aan de...

Stenen winkels in heel Nederland hebben het moeilijk, en dan vooral in de middelgrote steden. Volgens INretail smeult in de Nederlandse winkelstraten een veenbrand waaraan de overheid voortdurend zuurstof aan toevoegt. Directeur Jan Meerman hekelt de strenge regelgeving van gemeenten, de belastingdruk, de hoge parkeertarieven...

Als ondernemers investeren, bestaat er vaak recht op de kleinschaligheidsaftrek (KIA). Door uw investeringen goed te plannen, kunt u de KIA maximaliseren en voorkomen dat u deze terug moet betalen. Extra aftrek De KIA is een extra aftrek op de winst. Naast de normale afschrijvingen, mag u...

Op de werkplek? De bijdrage van de fiscus aan uw sinterklaasfeest is het grootst als u het organiseert op de werkplek. Dat is bijvoorbeeld uw kantine. Heeft u die niet, dan kunt het feest bijvoorbeeld ook in het magazijn organiseren. Ook dit is fiscaal gezien een...

Mkb-bedrijven kunnen vanaf maart 2020 subsidie krijgen voor bepaalde vormen van scholing, namelijk via de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Hiermee is structureel € 48 miljoen gemoeid. Ook landbouw, horeca en recreatiesector Ook grotere bedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector komen voor de subsidie...

Als u meerdere bv’s heeft en de werkkostenregeling gebruikt, kunt u ook de concernregeling toepassen. Vanaf volgend jaar moet u hiermee wel oppassen, anders doet u zichzelf wellicht tekort. Werkkostenregeling Via de werkkostenregeling kunt u vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij aan uw personeel uitkeren. Alleen als het bedrag...

Een oproepovereenkomst In de nieuwe wet is er sprake van een oproepovereenkomst als de arbeidsomvang niet (geen afgesproken aantal uren, maar vaak een nuluren- of een min/max-urencontract) en de tijdseenheid (geen duidelijkheid tot wanneer de overeenkomst loopt) is afgesproken. Een oproepkracht heeft alleen recht op loon...

Aangiftetijdvak De aangiftebrief bevat het aangiftetijdvak van de betreffende werkgever. Dit is in beginsel een periode van een maand of van vier weken. Let op!  Wilt u dit aangiftetijdvak voor het jaar 2020 wijzigen, dan moet u een wijzigingsformulier naar de Belastingdienst sturen en zorgen dat dit...

Beperkt afschrijven op gebouwen U mag als ondernemer beperkt afschrijven op uw gebouwen. Als ondernemer in de inkomstenbelasting geldt voor gebouwen die u zelf gebruikt, een beperking tot maximaal 50% van de WOZ-waarde. Ondernemingen in de vennootschapsbelasting, zoals bv’s, mogen in beginsel afschrijven tot 100% van...

Voor het verwijderen van huishoudelijk afval, mag een gemeente afvalstoffenheffing in rekening brengen. Dit mag ook bij leegstand van een gebouw. Of er daadwerkelijk afval wordt aangeboden, blijkt namelijk niet van belang. Gebruiker belastingplichtig Volgens de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing is de...